Guarantor: prof. Lukáš Kalous, Ph.D.

Contact person: Lukáš Kalous, PhD, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, room FAPPZ B 421, e-mail: kalous@af.czu.cz, web: https://home.czu.cz/en/kalous/home

Annotation:

Aquaculture is the fastest growing part of food production in the world, especially in tropical and subtropical regions. Aquaculture, namely fish production, supplies main input of animal proteins for human nutrition in "developing" countries. The course will provide the students with information, which will serve as an essential base for their consequent studies of aquaculture concerning production of various aquatic organisms. The content of the course will be also useful for decision-making regarding food and agriculture policy in developing countries or relevant international institutions. The course is constructed to give students general information regarding problematic of aquaculture.

Garantem předmětů je: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., https://home.czu.cz/en/kalous/home
číslo dveří FAPPZ B 421, e-mail: kalous@af.czu.cz

Akvakultura je nejrychleji rostoucí odvětví celého sektoru produkce potravin na světě, zvláště pak v tropických a subtropických oblastech. Akvakultura a zejména pak produkce ryb zajišťuje významným podílem přísun živočišných bílkovin pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Kurz akvakultury nabízí studentům základní informace o tomto odvětví živočišné produkce, aby mohli následně navázat  studiem již konkrétních technologických postupů chovu vodních organismů. Kurz je konstruován tak, aby studentům poskytl obecné informace zahrnující celou šíři problematiky akvakultury. Témata: postavení akvakultury ve vztahu k celosvětové produkci potravin, vodní prostředí, primární produkce ve vodním prostředí a potravní řetězce, technologie chovu měkkýšů a korýšů, rybí akvakultury, biologie, fyziologie a ekologie významných druhů ryb, rozmnožování, genetika a výživa ryb. Technologická část chovu je rozdělena na přehled extenzivních a intenzivích akvakultur.

Charakteristika vodního prostředí, distribuce energie, koloběh hlavních biogenních prvků a jejich sloučenin.
Utváření biocenóz vodních nádrží a přehled hlavních zástupců vodní fauny a flóry. Problémy acidifikace a eutrofizace. Využití ekosystémů v hospodářské sféře - v rybníkářství, zemědělství a ochraně a tvorbě krajiny. Právní ochrana vod.

Základní informace a přehled přednášek a cvičení jsou zrcadlené na OSOBNÍM WEBU.

Garantem předmětů je: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. 
Kontaktní osoby:

prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 421

doc. Ing. Jiří Patoka, DiS., Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 434

Ing. Milan Gottwald - číslo dveří FAPPZ B 422

 
Náplň předmětů:
 Studenti si v rámci tohoto předmětu osvojí znalostí o vlastnostech vodního prostředí. Seznámí se s biologií a technologií chovu hospodářsky významných druhů ryb v ČR v jednodruhových i vícedruhových obsádkách v rybníkářství. Dále studenti získají informace o - říčním rybářství, -hospodaření na volných vodách tekoucích a pstruhařství - intenzivním odchovu lososovitých ryb. Osvojí si základní znalosti o reprodukci ryb a diagnostice hlavních chorob.Kurz je navržen tak, aby se studenti seznámili se základními vlastnostmi vodního prostředí, stejně jako s biologií a technologiemi chovu hospodářsky významných druhů ryb v akvakultuře v České republice. Studenti získají informace o managementu volných vod z pohledu rekreačního rybářství. Důležitou součástí jsou i informace o druzích ryb a dalších vodních organizmech, které se vyskytují ve vodách ČR.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zoologických disciplín se vztahem na zemědělskou problematiku a s důrazem na ochranu životního prostředí. Jsou zdůrazňovány skupiny významné pro domestikaci, prevenci proti parazitům hospodářských zvířat, původcům onemocnění, rezervoárovým živočichům, přenašečům, bioregulátorům. Postavení živočišných škůdců a bioregulátorů, tvorba i úrodnost půdy, hydrobiologie, myslivost, tvorba a ochrana životního prostředí, bioindikace, ochrana geofondu.