Charakteristika vodního prostředí, distribuce energie, koloběh hlavních biogenních prvků a jejich sloučenin.
Ekologie společenstev vodních organizmů v tekoucích i stojatých vodách včetně přehledu vybraných taxonomických skupin zástupců vodní fauny a flóry. Problématika vlivu lidské činnosti na vodní prostředí (acidifikace, eutrofizace, znečištění, nadměrné využívání vody, atp.). Využití ekosystémů v hospodářské sféře - rybníkářství, zemědělství, ochrana a tvorba krajiny. Základy legislativy využívání a ochrany vod.

Základním komunikačním kanálem + zálohou pro sdílené materiály je tým předmětu v MS Teams.

Informace pro zájemce o bakalářské a diplomové práce neleznete na mém katedrovém webu (ODKAZ).

Garantem předmětů je: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. 
Kontaktní osoby:

prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 421

doc. Ing. Jiří Patoka, DiS., Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 434

Ing. Milan Gottwald - číslo dveří FAPPZ B 422

 
Náplň předmětů:
 Studenti si v rámci tohoto předmětu osvojí znalostí o vlastnostech vodního prostředí. Seznámí se s biologií a technologií chovu hospodářsky významných druhů ryb v ČR v jednodruhových i vícedruhových obsádkách v rybníkářství. Dále studenti získají informace o - říčním rybářství, -hospodaření na volných vodách tekoucích a pstruhařství - intenzivním odchovu lososovitých ryb. Osvojí si základní znalosti o reprodukci ryb a diagnostice hlavních chorob.Kurz je navržen tak, aby se studenti seznámili se základními vlastnostmi vodního prostředí, stejně jako s biologií a technologiemi chovu hospodářsky významných druhů ryb v akvakultuře v České republice. Studenti získají informace o managementu volných vod z pohledu rekreačního rybářství. Důležitou součástí jsou i informace o druzích ryb a dalších vodních organizmech, které se vyskytují ve vodách ČR.

Guarantor: prof. Lukáš Kalous, Ph.D.

Contact person: prof. Lukáš Kalous, PhD, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, room FAPPZ B 421, e-mail: kalous@af.czu.cz, web: https://home.czu.cz/en/kalous/home

Annotation:

Aquaculture is the fastest growing part of food production worldwide, especially in tropical and subtropical regions. Aquaculture, namely fish production, supplies the main input of animal proteins for human nutrition in "developing" countries. The course will provide the students with information which will serve as an essential base for their consequent studies of aquaculture concerning the production of various aquatic organisms. The content of the course will also be useful for decision-making regarding food and agriculture policy in developing countries or relevant international institutions. The course is constructed to give students general information regarding problematic of aquaculture.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zoologických disciplin se vztahem k zemědělské problematice a s důrazem na ochranu životního prostředí. Jsou zdůrazňovány skupiny významné pro domestikaci, prevenci proti parazitům hospodářských zvířat, původcům onemocnění, rezervoárovým živočichům, přenašečům, bioregulátorům. Postavení živočišných škůdců a bioregulátorů, tvorba i úrodnost půdy, hydrobiologie, myslivost, tvorba a ochrana životního prostředí, bioindikace, ochrana geofondu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zoologických disciplín se vztahem na zemědělskou problematiku a s důrazem na ochranu životního prostředí. Jsou zdůrazňovány skupiny významné pro domestikaci, prevenci proti parazitům hospodářských zvířat, původcům onemocnění, rezervoárovým živočichům, přenašečům, bioregulátorům. Postavení živočišných škůdců a bioregulátorů, tvorba i úrodnost půdy, hydrobiologie, myslivost, tvorba a ochrana životního prostředí, bioindikace, ochrana geofondu.