Kurz Základy databází a objektové programování je elektronickou podporou k předmětu TGT56E - Základy databází a objektové programování.

Obsahem předmětu je především seznámit studenty s principy objektového a vizuálního programování a stejně tak i s logikou databázových systémů. V hlavní části kurzu se pak věnuje pozornost programovému přístupu do databáze, práce se záznamy relační databáze a principy tvorby databázových aplikací. Tento předmět tedy není koncipován jako předmět pro specialisty programátory, ale má podat základní představu o práci s databází a s objektovým programovacím jazykem. Na tento předmět pak navazují další, již detailnější předměty (TGT58E a další).

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!