Kurz Poplachové systémy II je elektronickou podporou k předmětu TGT59E, TGT116E  - Poplachové systémy II

Předmět má za úkol především seznámit studenty s problematikou základních typů poplachových systémů, tedy PZTS. CCTV, ACC, EPS včetně souvisejících oblastí (PCO, AS,..) především ve vztahu k platné legislativě, potravinářské a zemědělské výrobě  i ostatním oblastem výroby a služeb. Řeší i spolupráci s BOZP, Integrovaným záchranným systémem a soukromými subjekty podílející se na bezpečnostním průmyslu. Absolvent předmětu získá praktické znalosti a dovednosti nejenom o technických prvcích jednotlivých poplachových systémů a jejich programování, ale i základní legislativní a normativní znalosti.

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!

Kurz Počítačové sítě a Internet věcí je elektronickou podporou k předmětu TIT155E, TIT712E  - Počítačové sítě a Internet věcí.

Náplní předmětu je především připomenout a rozšířit znalosti získané v předmětu Úvod do počítačových sítí a následně pokročit dále směrem k teoretickým, ale především praktickým znalostem, nutných pro podrobnější pochopení funkce počítačových sítí (především lokálních). Podstatnou částí výuky předmětu však bude i popis služeb a jejich konfigurace často využívaných na sítích WAN, zvláště ve vztahu k sítím LAN.

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!

Kurz Úvod do počítačových sítí je elektronickou podporou k předmětu Úvod do počítačových sítí.

Obsahem předmětu je především základní uživatelské seznámení s počítačovou sítí jako sofistikovaným nástrojem. Není tedy koncipován jako předmět pro IT specialisty, ale spíše jako úvodní předmět pro proškolené laiky. Na tento předmět pak navazují další, již detailnější předměty (TGT26Z, TGT55E, TGT56E a další).

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!