Kurz je koncipován jako multidisciplinární, zahrnuje základy vysokoškolské pedagogiky, základy pedagogické psychologie a praktický nácvik didaktických a prezentačních dovedností. Cílem kurzu je naučit posluchače základům prezentace výsledků vědecké činnosti. A zároveň seznámit s principy výuky a vzdělávání, vést k osvojení základních postupů ve vysokoškolské výuce a v hodnocení jejich výsledků.

Kurz je organizován vždy v zimním semestru (4 dny) a zkouška v lednovém termínu

Kurz doplňuje také publikace "Vysokoškolská pedagogika (Pro odborné vzdělávání)", kterou vydalo nakladatelství Grada, a.s. v roce 2012. V této publikaci je citovaná další odborná literatura vhodná ke studiu.