V předmětu se studenti seznámí se strukturou univerzity a s informačními systémy nezbytnými pro jejich další studium. Budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z požární ochrany na ČZU. Budou seznámení s vnitřními předpisy ČZU, praktickou výukou. Zjistí možnosti zapojení se do fakultní studentské organizace Pupen a možnosti pro výjezd na studium či stáže do zahraničí v rámci Erasmus+. Součástí předmětu je povinný test z BOZP a PO a 2 ankety.