V předmětu se studenti seznámí se strukturou univerzity a s informačními systémy nezbytnými pro jejich další studium. V druhém týdnu budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z požární ochrany na ČZU. Dále budou informováni o možnostech využívání výpočetní techniky v učebnách fakulty, vč. praktické ukázky software, který je důležitý pro další studium. Připojí svá koncová zařízení do sítě EduRoam. Budou seznámení s vnitřními předpisy ČZU, praktickou výukou, Zákonem o VŠ. Zjistí možnosti zapojení se do fakultní studentské organizace Pupen a možnosti pro výjezd na studium či stáže do zahraničí v rámci Erasmus+.