Kurz vysvětluje základní makroekonomické ukazatele, základní makroekonomické modely a způsoby utváření makroekonomické rovnováhy. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi hlavních ekonomických směrů a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, analyzuje používané nástroje a typy těchto politik. Vysvětluje dopady fiskální a monetární politiky